PLAN UND PREISE

69,- Euro/Einheit
Plan_Sept_2021.jpeg

MIHA BODYTEC

ab 20,- Euro/Einheit

PT

69,- Euro/Einheit

10 er BLOCK

95,- Euro

Wochenkarte

13,- Euro/ Woche

3 Monate

179,- Euro